Chmura tagów

Licznik
Dzisiejsze odwiedziny tej strony...
ogółem: 44
unikalnych: 18

Dotychczasowe odwiedziny tej strony...
ogółem: 104718
unikalnych: 51596

Wszystkich odwiedzin serwisu...
ogółem: 149892
unikalnych: 64214

Renderer

Służy do konfiguracji wyjścia obrazu oraz dźwięku.

Renderer 

W grupie Obraz DirectShow możesz wybrać renderer dla wszystkich typów plików oprócz RealMedia oraz QuickTime.

 • Domyślny - domyślny renderer obrazu dla DirectShow, ładowany w przypadku wystąpienia problemów z wszystkimi innymi. W systemie Windows XP jest to tryb „VMR7 (windowed)”.
 • Starszy renderer - domyślny renderer obrazu w systemach Windows 9x/ME/2000. W zależności od widoczności okna z wyświetlanym obrazem oraz możliwości twojej karty graficznej, wykorzystuje on dynamicznie GDI, DirectDraw oraz tryb nakładki.
 • Mikser nakładki - rysowanie obrazu w trybie nakładki. Ogólnie tylko formaty YUV są dozwolone, ale są one za to przetwarzane bezpośrednio bez konwersji kolorów na RGB. Najszybszy renderer ze wszystkich, obraz jest na pewno klonowany na wyjściu telewizyjnym karty graficznej.
 • WMR7 (windowed) - domyślny renderer obrazu w systemie Windows XP, bardzo stabilny i tylko nieznacznie wolniejszy od miksera nakładki. Wykorzystuje DirectDraw oraz, w miarę możliwości, tryb nakładki.
 • WMR9 (windowed) - dostępny tylko, jeżeli zainstalowany jest DirectX 9. Posiada identyczne możliwości, co „VMR7 (windowed)”, ale nigdy nie wykorzystuje nakładki, więc jest nieco wolniejszy od VMR7.
 • WMR7 (renderless) - identyczny jak „VMR7 (windowed)”, ale dodatkowo współpracuje z modułem Allocator w celu wyświetlania napisów. Klonowanie obrazu wyświetlanego w trybie nakładki na pewno nie działa, zalecana głębia kolorów to True Color (32 bity).
 • WMR9 (renderless) - identyczny jak „VMR9 (windowed)”, ale dodatkowo współpracuje z modułem Allocator w celu wyświetlania napisów. Klonowanie obrazu wyświetlanego w trybie nakładki być może działa, ale nie zawsze, zalecana głębia kolorów to True Color (32 bity).
 • Puste (cokolwiek) - łączy się z dowolnym typem nośnika i przesyła wszystkie klatki do nikąd. Użyteczny, jeżeli potrzebujesz jedynie dźwięku (obraz nie jest wyświetlany), ponieważ możesz oszczędzić zasoby mocy procesora.
 • Puste (bez kompresji) - identyczny jak „Puste (cokolwiek)”, ale łączy się jedynie z nieskompresowanymi formatami obrazu.

W grupie Obraz RealMedia możesz wybrać renderer dla plików RealMedia.

 • Domyślny - natywny renderer Real. Skrypty SMIL działają, ale bez interakcji, wykorzystuje DirectDraw i uruchamia się w trybie nakładki.
 • DirectX 7 - renderer RealMedia współpracujący z modułem Allocator Presenter w trybie „VMR7 (renderless)”.
 • DirectX 9 - renderer RealMedia współpracujący z modułem Allocator Presenter w trybie „VMR9 (renderless)”.

W grupie Obraz QuickTime możesz wybrać renderer dla plików QuickTime.

 • Domyślny - natywny renderer QuickTime, potrafi zwolnić, jeżeli zmieniasz wymiary obrazu lub zostanie on częściowo przysłonięty innym oknem. Korzysta z GDI, jeżeli wystąpią problemy z trybem nakładki.
 • DirectX 7 - renderer QuickTime współpracujący z modułem Allocator Presenter w trybie „VMR7 (renderless)”.
 • DirectX 9 - renderer QuickTime współpracujący z modułem Allocator Presenter w trybie „VMR9 (renderless)”.

W grupie Ustawienia dla „WMR7/9 (renderless)” i „DirectX 7/9” możesz zmienić opcje przetwarzania obrazu.

 • Zwykła powierzchnia rysowana poza ekranem - powierzchnia obrazu jest traktowana jak zwyczajna powierzchnia poza ekranem.
 • Powierzchnia tekstury renderowana w 2D - powierzchnia obrazu jest alokowana jak tekstura, ale wciąż funkcje 2D są wykorzystywane do kopiowania jej i rozciągania. Wymaga karty graficznej, która potrafi alokować 32-bitowe tekstury w formacie RGBA o wymiarach niebędących potęgą liczby dwa oraz rozdzielczości równej przynajmniej rozdzielczości wideo.
 • Powierzchnia tekstury renderowana w 3D - powierzchnia obrazu jest alokowana jak tekstura oraz nakładana na obiekt 3D składający się z 2 trójkątów. Włączenie wygładzania krawędzi w opcjach sterownika karty graficznej może mieć ujemny wpływ na szybkość wyświetlania.
 • Skalowanie - w trybie 3D MPC wykorzystuje różne typy filtrów przy skalowaniu obrazu. Najprostszym i najszybszym jest skalowanie oparte na najbliższym sąsiedzie, ale oferuje najgorszą jakość. Skalowanie dwuliniowe jest dość szybkie i oferuje dobrą jakość, potrafi również wykorzystać cieniowanie pikseli. Skalowanie dwusześcienne oferuje najlepszą jakość, lecz wymaga bardzo wydajnej karty graficznej, ponieważ musi być realizowane w czasie rzeczywistym. Istnieją 3 odmiany skalowania dwusześciennego, które różnią się poziomem ostrości (wersja 0,6 oferuje największą ostrość).

Dźwięk DirectShow - pozwala na wybranie urządzenia wyjściowego dźwięku. Możesz wykorzystać urządzenie domyślne dla systemu lub jedno z urządzeń DirectSound. Dwa poniższe urządzenia są wspólne dla wszystkich systemów:

 • Pusty renderer dźwięku (cokolwiek) - nie ma dźwięku, procesor nie jest obciążany jego obróbką. Użyteczne, jeżeli potrzebujesz jedynie obrazu.
 • Pusty renderer dźwięku (bez kompresji) - identyczny jak powyżej, lecz można go wykorzystać jedynie z nieskompresowanymi formatami dźwięku (PCM/IEEE i inne).

Zablokuj bufor wsteczny przed rysowaniem - zaznacz, jeżeli masz problemy z synchronizacją obrazu w trybie VMR9, może nie działać na niektórych kartach.

Weryfikacja poprawności - XHTML 1.0! Weryfikacja poprawności - CSS 2.1! Projekty stron internetowych
Fotograf Bytom Kamerzysta Bytom| Fotograf Siemianowice Śląskie | Wideofilmowanie Katowice | Kamerzysta Katowice, Śląsk |